Informatīvā izdevuma "Gulbenes Novada Ziņas" saņemšanas vietas pagastos:

 • Beļava: Beļavas pagasta pārvalde, Beļavas bibliotēka, Beļavas veikals, Ozolkalna ciemats - kultūras un sporta centrs "Zīļuks";
 • Daukstes: Daukstu pagasta pārvalde, Staru  bibliotēka, Daukstu bibliotēka, Krapas sociālo pakalpojumu punkts;
 • Druviena: Druvienas pagasta pārvalde;  Druvienas bibliotēka, abi veikali;
 • Galgauska: Galgauskas pagasta pārvalde, Galgauskas bibliotēka, veikals "Gusts";
 • Jaungulbene: Jaungulbenes pagasta pārvalde, Jaungulbenes pagasta bibliotēka, veikals "Riekstiņi", veikals "Uguntiņa", Veikals "Lats", PII "Pienenīte", Gulbīša pamatskola, Sveķu pamatskola, SAC "Jaungulbenes Alejas";
 • Lejasciems: Lejasciema pagasta pārvalde, Lejasciema bibliotēka, Sinoles bibliotēka, ģimenes ārsta prakse, muzejs, veikalos Lejasciemā un Sinolē;
 • Lizums: Lizuma pagasta pārvalde, Lizuma bibliotēka, veikali Lizumā un Velēnā;
 • Litene: Litenes pagasta pārvalde, Litenes bibliotēka, Litenes tautas nams, ģimenes ārsta prakse, veikals;
 • Līgo: Līgo pagasta pārvalde, Līgo bibliotēka, SAC “Siltais”, veikals;
 • Ranka: Rankas pagasta pārvalde, Rankas doktorāts, Rankas aptieka 1, Rēveļu veikals, Rankas bibliotēka, Gaujasrēveļu veikas, Gaujasrēveļu bibliotēka, veikals Gatves, Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Rankas pamatskola, PII Ābelīte;
 • Stāmeriena: Stāmerienas pagasta pārvalde, Stāmerienas  bibliotēka, Kalnienas bibliotēka, veikali Stāmerienā un Kalnienā;
 • Stradi: Stradu pagasta pārvalde, Stāķu bibliotēka, Stradu bibliotēka, Stāķu skola, Stāķu PII, Stāķu sporta nams, Stāķu veikals;
 • Tirza: Tirzas pagasta pārvalde, bibliotēka,  veikals (un autoveikals), aptieka, DUS.

Pašvaldības izdevumu pilsētā piegādā, nodrošinot izplatīšanas ārpakalpojumu.