Apstiprināti 2016.gada 28.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 51.§)

Grozījumi 2016.gada 26.maija domes sēdē (protokols Nr.8, 29.§)

Grozījumi 2016.gada 25.augusta domes sēdē (protokols Nr.12, 45.§)

Grozījumi 2016.gada 29.septembra domes sēdē (protokols Nr.13, 28.§)

Grozījumi 2017.gada 23.februāra domes sēdē (protokols Nr.2, 17.§)

Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.5, 22.§)

Grozījumi 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.7, 41.§)

Grozījumi 2018.gada 31.maija domes sēdē (protokols Nr.10, 32.§)

Grozījumi 2018.gada 30.augusta domes sēdē (protokols Nr.19, 48.§)

Grozījumi 2018.gada 29.novembra domes sēdē (protokols Nr.24, 39.§)

Grozījumi 2019.gada 29.augusta domes sēdē (protokols Nr.14, 38.§)

Grozījumi 2019.gada 31.oktobra domes sēdē (protokols Nr.17, 47.§)

Grozījumi 2020.gada 30.jūlija domes sēdē (protokols Nr.14, 155.p.)

Grozījumi 2021.gada 30.jūnija domes sēdē (protokols Nr.7, 117.p.)

Grozījumi 2021.gada 30.septembra domes sēdē (protokols Nr.16, 117.p.)

Grozījumi 

2022.gada 11.augusta Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē (protokols Nr.15; 6.p)

2022.gada 22.septembra Gulbenes novada domes sēdē (ārkārtas sēdes protokols Nr.18; 2.p) 

29.06.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9; 98.p.)

31.08.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 52.p.)

28.12.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 78.p.)

Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

1. Ēdināšanas maksas vispārējās izglītības iestādēs

1.1. Izglītojamo ēdināšana Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

Produktu izmaksas

Kopā

1

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:

1.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,40

0,48

0,88

1.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,16

1,12

2,28

1.3.

Launags

1 ēdienreize

0,41

0,44

0,85

1.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,86

0,53

1,39

 2

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

2.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,40

0,59

0,99

2.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,16

1,40

2,56

2.3.

Launags

1 ēdienreize

0,41

0,53

0,94

2.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,86

0,66

1,52

 3

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 1.-4.klasē:

3.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,86

0,51

1,37

3.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,77

1,32

3,09

3.3.

Launags

1 ēdienreize

0,84

0,56

1,40

3.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,95

0,67

1,62

 4

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 5.-9.klasē:

4.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,86

0,52

1,38

4.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,77

1,44

3,21

4.3.

Launags

1 ēdienreize

0,84

0,58

1,42

4.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,95

0,68

1,63

 5

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 10.-12.klasē:

5.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,86

0,53

1,39

5.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,77

1,44

3,21

5.3.

Launags

1 ēdienreize

0,84

0,59

1,43

5.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,95

0,69

1,64

Piezīme.

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.apakšpunktu, izglītības iestāžu sniegtos ēdināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.”

Grozījums stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.

    1.2. /izslēgts 29.09.2016./

1.3. Darbinieku ēdināšana Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro) *

Cena ar PVN (euro)

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

Produktu izmaksas

Kopā

Pusdienas darbiniekiem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs

1 ēdienreize

1,77

1,73

3,50

 

 

Piezīme.

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.apakšpunktu, izglītības iestāžu sniegtos ēdināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.”

1.4. Nodarbību dalībnieku ēdināšana

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes*

1.

Pusdienas

1 ēdienreize

4,00

 

4,00

 

2. Maksas pakalpojumi Lejasciema vidusskolā

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
1. Lejasciema vidusskolas telpu noma, 1 m2 stunda 0,022 0,005 0,027  
2. Gultasvieta internātā viena persona1 diennakts 4,46 0,94 5,40  

1 No maksas atbrīvoti Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni

 

3. Maksas pakalpojumi Lizuma vidusskolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

1.

Telpu izmantošana vidusskolas ēkā, 1 m2

stunda

0,015

0,003

0,018

 

2.

Internāta istabu izmantošana1

         

2.1

Internāta istaba Nr.9

mēnesis

54,91

11,53

66,44

 

2.2

Internāta istaba Nr.10

mēnesis

22,83

4,79

27,62

 

2.3

Internāta istaba Nr.11

mēnesis

55,49

11,65

67,14

 

2.4

Internāta istaba Nr.12

mēnesis

46,53

9,77

56,30

 

2.5

Internāta istaba Nr.13

mēnesis

38,15

8,01

46,16

 

2.6

Internāta istaba Nr.14

mēnesis

30,35

6,37

36,72

 

2.7

Internāta istaba Nr.15

mēnesis

36,99

7,77

44,76

 

2.8

Internāta istaba Nr.16

mēnesis

30,35

6,37

36,72

 

2.9

Internāta istaba Nr.17

mēnesis

39,88

8,37

48,25

 

2.10

Internāta istaba Nr.18

mēnesis

38,15

8,01

46,16

 

1No pakalpojuma maksas atbrīvoti Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni

 

4. Maksas pakalpojumi Stāķu pamatskolā

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
1. Stāķu pamatskolas telpu noma:          
1.1 1 m2 stunda 0,038 0,008 0,046  
1.2. Aktu zāle stunda 11,48 2,41 13,89  
1.3. Ēdamzāle stunda 7,11 1,49 8,60  
2. Sporta halles telpu noma          
2.1 1 m2 stunda 0,018 0,004 0,022  
2.2 Sporta zāle stunda 13,03 2,74 15,77  

5. Maksas pakalpojumi Tirzas pamatskolā

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
1. Tirzas pamatskolas telpu noma:          
1.1. 1 m2 stunda 0,021 0,004 0,025  
1.2. Sporta zāle stunda 25,14 5,28 30,42  
1.3. Gultasvieta internātā viena persona1 diennakts 3,15 0,66 3,81  
2.

Apkure, mēnesī

Svītrots ar 30.08.2018. domes sēdes lēmumu (19., 48.§)

m2 0,73 0,15 0,88  

1 No maksas atbrīvoti Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni

 

6. Maksas pakalpojumi Sveķu internātpamatskolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

Piezīmes*

1.

Ēdināšanas pakalpojumi:

 

1.1

Pusdienas skolas darbiniekiem

1 ēdienreize

3,50

0,00

3,50

Neapliek ar PVN, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkts

1.2

Launags skolas darbiniekiem

1 ēdienreize

1,69

0,00

1,69

Neapliek ar PVN, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkts

1.3.

Ēdināšana sporta pasākumos, pusdienas

1 ēdienreize

6,41

0,00

6,41

Neapliek ar PVN, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkts

1.4.

Ēdināšana sporta pasākumos, diennakts

1 ēdienreize

17,93

0,00

17,93

Neapliek ar PVN, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkts”

2.

Gultasvieta, diennakts

persona

8,26

1,74

10,00

 

 

7. Maksas pakalpojumi Gulbenes novada vidusskolā (Papildināts ar 7.punktu 29.06.2023.Gulbenes novada domes sēdē)

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Gultasvieta internātā vienai personai1

diennakts

10,74

2,26

13,00

Piezīmes:

1 No pakalpojuma maksas atbrīvoti Gulbenes novada vispārējo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi

7.punkts stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā.

2. Lēmuma spēkā stāšanās termiņš:

2.1. lēmuma 1.1. apakšpunkta sadaļas “Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem” un “Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem” stājas spēkā ar Gulbenes novada domes 2022.gada 22.septembra saistošo noteikumus Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” spēkā stāšanās dienu;

2.2. lēmuma 1.1. apakšpunkta sadaļas “Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 1.-4.klasē”, “Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 5.-9.klasē” un “Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem 10.-12.klasē”, 1.2. apakšpunkts un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.”

2.3. 1.3.apakšpunkta un 6.punkta grozījumi stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.