Apstiprināts 2018. gada 26. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē Nr.7, 41.§

Maksas pakalpojumi par Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāžu apmeklējumiem

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1. Maksas pakalpojumi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrā:

1.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

1.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

1.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

2. Maksas pakalpojumi Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā:

2.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

2.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

2.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

2.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

2.3.

Ekskursija gida pavadībā līdz 6 personām

1 – 1,5 stunda

6,00

2.4.

Ekskursija gida pavadībā vairāk par 6 personām no 1 līdz 1,5 stundai

1 persona

1,00

3. Maksas pakalpojumi Lizuma vidusskolas novadpētniecības ekspozīcijā:

3.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

3.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

3.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

3.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

3.3.

Ekskursija gida pavadībā līdz 6 personām

1 – 1,5 stunda

6,00

3.4.

Ekskursija gida pavadībā vairāk par 6 personām no 1 līdz 1,5 stundai

1 persona

1,00

4. Maksas pakalpojumi Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcijā un Tirzas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijā “Ziedukalns” (1 ieejas biļete 2 izstādēs):

4.1.

Ieejas biļetes cena izstādēs

   

4.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

4.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

4.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

4.3.

Ekskursija gida pavadībā līdz 6 personām

1 – 1,5 stunda

6,00

4.4.

Ekskursija gida pavadībā vairāk par 6 personām no 1 līdz 1,5 stundai

1 persona

1,00

5. Maksas pakalpojumi kultūras kompleksā “Silmači”:

5.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

5.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

5.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

5.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

6. Maksas pakalpojumi ekspozīcijā kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem:

6.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

6.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

6.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

6.2.

Kompleksās ieejas biļetes cena izstādēs*

1 persona

5,00

7. Maksas pakalpojumi Rakstnieka Apsīšu Jēkaba dzimtās mājas un piemiņas ekspozīcijā:

7.1.

Ieejas biļetes cena izstādē

   

7.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

7.1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

  1. No maksas atbrīvoti bērni līdz skolas vecumam.
  2. Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu.

*Kompleksā ieejas biļete paredz izstāžu apmeklējumu (01.05.2018.-30.09.2018): Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā, Lizuma vidusskolas novadpētniecības ekspozīcijā, Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcijā un Tirzas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijā “Ziedukalns”, kultūras kompleksā “Silmači” un ekspozīcijā kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem.