Apstiprināti 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē, 33. §

Grozījumi 2017. gada 29. novembra Gulbenes novada domes sēdē, 38. §

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada domē un pagastu pārvaldēs

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Telpu noma administratīvajā ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, m² mēnesī

1,27

1,81

2.

Lielās un mazās zāles noma bez tehniskajiem palīglīdzekļiem Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1 stunda

4,99

7,10

3.

Garāžu noma Blaumaņa ielā 46, Gulbenē, m² mēnesī

0,50

0,72

4.

Garāžu noma O. Kalpaka ielā 60B, Gulbenē, m² mēnesī

1,00

1,42

5.

Garāžu noma Ābeļu ielā 2, Gulbenē, m² mēnesī

1,00

1,42

6.

Interneta abonēšanas maksa Ābeļu ielā 2, Gulbenē, mēnesī

4,99

7,10

7.

Biroja tehnikas izmantošana Ābeļu ielā 2, Gulbenē

   

7.1.

nomājot zāles ar tehniskajiem palīglīdzekļiem tāfeli, ekrānu, kodoskopu, 1 stunda

1,50

2,14

7.2.

projektora lietošana, 1 stunda

3,00

4,27

7.4.

datora īre, 1 diena

4,99

7,10

8.

Izdruka no datora (teksts)

   

8.1.

 izdruka A4 1 lappuse                                      

0,06

0,08

8.2.

krāsaina izdruka A4   1 lappuse                                          

0,20

0,28

9.

Izdruka no datora (teksts ar attēlu vai attēls)

   

9.1.

melnbalta izdruka A4 1 lappuse                                        

0,10

0,14

9.2.

krāsainā izdruka A4 1 lappuse                                          

0,50

0,72

10.

Kopēšana (melnbalta)                                                    

   

10.1.

A4 1 lappuse

0,04

0,06

10.2.

A3 1 lappuse                                                                    

0,07

0,09

11.

Faksa nosūtīšana un saņemšana 1 lappuse                                      

   

11.1

novada robežās

0,20

0,28

11.1

valsts robežās

0,40

0,56

12.

Brošēšanas pakalpojumi:                                              

   

12.1.

1-55 lapu dokumenta laminēšana 1 dokuments                                                      

0,50

0,72

12.2.

56-100 lapu dokumenta laminēšana 1 dokuments                                                  

1,00

1,42

12.3.

101-340 lapu dokumenta laminēšana 1 dokuments                                                

1,40

1,98

13.

Laminēšana 1 lapa

0,50

0,72

14.

Jaungulbenes pagasta pārvaldes telpu noma pasākumiem, semināriem, 1 stunda

1,00

1,42

 

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes

16.

Beļavas pagasta administratīvās ēkas noma, 1 m2

stunda

0,01

0,0021

0,0121