Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 36.§

Grozījumi

2014. gada 18.decembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.22, 23.§

2017. gada 31. augusta Gulbenes novada domes sēdē Nr.12, 38.§

Gulbenes labiekārtošanas iestādes maksas pakalpojumi

1. Labiekārtošanas iestāde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Esošajā kapavietā ap­bedījuma vietas ie­rā­dī­ša­na, uzmērīšana, no­sprau­ša­na dabā kapa rakšanai un apbedījuma kartēšanai, kapa rakšanas uzraudzība esošā kapavietā

1 reize

4,98

1,05

6,03

2.

Kapa vietai pieguļošās teritorijas sakopšana pēc bēru ceremonijas

1 reize

3,56

0,75

4,31

3.

Kapličas lietošana

1 reize

11,38

2,39

13,77

4.

Svečturi ar svecēm (12 sveces)

1 ceremonijai

6,55

1,38

7,93

5.

Kapu zvana zvanīšana

1 ceremonijai

3,56

0,75

4,31

6.

Saldētavas lietošana

1 stunda

0,28

0,06

0,34

7.

Saldētavas lietošana

1 diennakts

4,98

1,05

6,03

2. Sabiedriskā tualete Rīgas ielā 69A, Gulbenē

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, euro

1.

Tualetes apmeklējums

1 reize

0,25

0,05

0,30