Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi

Apstiprināti 2016.gada 28.janvāra Gulbenes novada domes sēdē, prot. Nr.1, 29.§

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes
1. Informācijas izdruka vai kopēšana:          
1.1. Melnbalts A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,07      
1.2. Krāsains A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,10      
1.3. Melnbalts A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,08      
1.4. Krāsains A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,14      
1.5. Melnbalts A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,10      
1.6. Krāsains A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,22      
1.7. Melnbalts A5 formāts no 6 % līdz 25 % lappuse 0,10      
1.8. Krāsains A5 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,25      
1.9. Melnbalts A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,13      
1.10. Krāsains A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,43      
1.11. Melnbalts A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,20      
1.12. Krāsains A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,80      
1.13. Melnbalts A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,19      
1.14. Krāsains A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,79      
1.15. Melnbalts A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,31      
1.16. Krāsains A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 1,52      
1.17. Melnbalts A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,56      
1.18. Krāsains A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 2,97      
             
2. Informācijas izdruka vai kopēšana Gulbenes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/073 „Publisko interneta pieejas punktu attīstību Gulbenes novadā” ietvaros Gulbenes novada bibliotēkā O.Kalpaka ielā 60A, Gulbenē, Lizuma pagasta bibliotēkā, Tirzas pamatskolā
2.1. Melnbalts A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,01      
2.2. Krāsains A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,02      
2.3. Melnbalts A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,01      
2.4. Krāsains A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,04      
2.5. Melnbalts A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,02      
2.6. Krāsains A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,07      
2.7. Melnbalts A5 formāts no 6 % līdz 25 % lappuse 0,01      
2.8. Krāsains A5 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,07      
2.9. Melnbalts A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,03      
2.10. Krāsains A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,14      
2.11. Melnbalts A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,05      
2.12. Krāsains A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,27      
2.13. Melnbalts A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,04      
2.14. Krāsains A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,26      
2.15. Melnbalts A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,08      
2.16. Krāsains A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,53      
2.17. Melnbalts A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,16      
2.18. Krāsains A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 1,04      
             

3.

Informācijas izdruka vai kopēšana Gulbenes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/073 „Publisko interneta pieejas punktu attīstību Gulbenes novadā” ietvaros Galgauskas pagasta bibliotēkā, Jaungulbenes pagasta bibliotēkā, K.Valdemāra pamatskolā, Litenes pagasta bibliotēkā, Rankas pagasta bibliotēkā, sociālās aprūpes centrā „Siltais”, Stāķu bibliotēkā, Stāmerienas pagasta bibliotēkā, Tirzas pagasta bibliotēkā

3.1. Melnbalts A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,01      
3.2. Krāsains A5 formāts, līdz 5 % lappuse 0,04      
3.3. Melnbalts A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,03      
3.4. Krāsains A4 formāts, līdz 5 % lappuse 0,06      
3.5. Melnbalts A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,04      
3.6. Krāsains A3 formāts, līdz 5 % lappuse 0,09      
3.7. Melnbalts A5 formāts no 6 % līdz 25 % lappuse 0,02      
3.8. Krāsains A5 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,09      
3.9. Melnbalts A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,03      
3.10. Krāsains A4 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,16      
3.11. Melnbalts A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,06      
3.12. Krāsains A3 formāts, no 6 % līdz 25 % lappuse 0,30      
3.13. Melnbalts A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,05      
3.14. Krāsains A5 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,29      
3.15. Melnbalts A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,09      
3.16. Krāsains A4 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,57      
3.17. Melnbalts A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 0,17      
3.18. Krāsains A3 formāts no 26 % līdz 100 % lappuse 1,12      
4. Attēla un teksta skenēšana lappuse 0,06      
5. Faksa nosūtīšana:          
5.1. Novada robežās lappuse 0,28      
5.2. Valsts robežās lappuse 0,56      
6.1. Lasītāja kartes (izņemot bērnus, skolēnus, pensionārus) izgatavošana gab. 0,37      
6.2. Nozaudētas lasītāju kartes atjaunošana gab. 0,37      
7. Laminēšana:          
7.1. A7 formāts lapa 0,36      
7.2. A5 formāts lapa 0,46      
7.3. A4 formāts lapa 0,53      
7.4. A3 formāts lapa 0,69      
8. Brošēšana:          
8.1. no 1-45 lapām komplekts 1,22      
8.2. no 46-95 lapām komplekts 2,13      
8.3. no 96-210 lapām komplekts 3,07      
9. Konferenču zāle bez tehniskā aprīkojuma stunda 5,44      
10. Lursoft datu bāzes izmantošana saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi          

 

*Neapliekas ar PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu