Apstiprināts

29.06.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9;90.p.)

GROZĪJUMI

30.11.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.18; 118.p.) 

 

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 

1.

Krapas sociālais punkts

 

1.1.

Dušas apmeklējums 1 personai

 

1.1.1.

Pieaugušajiem

viena reize

2,48

0,52

3,00

 

1.1.2.

Bērniem (līdz 18 gadu vecumam)

viena reize

1,65

0,35

2,00

 

1.2.

Veļas mazgāšana viens cikls ar veļas mazgājamo līdzekli

viena reize

2,48

0,52

3,00

 

2.

Daukstu feldšeru - vecmāšu punkts

 

2.1.

Dušas apmeklējums 1 personai

 

2.1.1.

Pieaugušajiem

viena reize

2,48

0,52

3,00

 

2.1.2.

Bērniem (līdz 18 gadu vecumam)

viena reize

1,65

0,35

2,00

 

2.2.

Veļas mazgāšana viens cikls ar veļas mazgājamo līdzekli

viena reize

2,48

0,52

3,00