Apstiprināts

Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9;90.p.)

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Staru pirts

 

Maksas pakalpojuma veids: Pirts un dušas apmeklējums vienam cilvēkam ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1100

Darba alga ēkas un teritorijas uzraugam (0,5 likme)

4 095,00

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

966,01

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

710,74

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

522,31

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācija

10,98

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

10,00

22441

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

84,70

22443

Ēkas apdrošināšanas izdevumi

18,31

2312

Inventārs

10,00

2321

Kurināmais (malka 40m3 par 45,00 EUR)

1 800,00

2322

Degviela

33,06

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

118,25

23502

Kārtējā remonta materiāli

145,00

Tiešās izmaksas kopā:

8 524,36

Netiešās izmaksas

X

Pirts Staros, nodošana ekspluatācijā 13.07.1963., iegādes vērtība 14 810,36 euro, nolietojuma likme gadā 1,7500%

257,76

Netiešās izmaksas kopā:

257,76

Pakalpojuma izmaksas kopā

8 782,12

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 apmeklējumu (pakalpojuma izmaksas kopā dalīts ar 1361 apmeklējums gadā)

6,45

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Staru pirts

 

Maksas pakalpojuma veids: Dušas apmeklējums vienam cilvēkam ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1100

Darba alga ēkas un teritorijas uzraugam

322,56

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

76,09

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

152,00

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

80,00

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācija

5,45

22441

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

10,45

22443

Ēkas apdrošināšanas izdevumi

4,58

2312

Inventārs

5,00

2321

Kurināmais (malka)

135,00

2322

Degviela

5,00

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

35,00

23502

Kārtējā remonta materiāli

20,00

Tiešās izmaksas kopā:

851,13

Netiešās izmaksas

X

Pirts Staros, nodošana ekspluatācijā 13.07.1963., iegādes vērtība 14 810,36 euro, nolietojuma likme gadā 1,7500%

257,76

Netiešās izmaksas kopā:

257,76

Pakalpojuma izmaksas kopā

1 108,89

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 izmantošanas reizi (pakalpojuma izmaksas kopā dalīts ar 447 reizes gadā)

2,48

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Krapas sociālais punkts

 

Maksas pakalpojuma veids: Dušas apmeklējums vienam cilvēkam ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1100

Darba alga ēkas dežurantei, krāšņu kurinātājai un apkopējai

352,80

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

83,23

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

95,20

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

66,00

2321

Kurināmais (malka 4m3 par 45,00 EUR)

180,00

2322

Degviela

7,50

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

52,40

Tiešās izmaksas kopā:

837,13

Netiešās izmaksas

X

Netiešās izmaksas kopā:

0,00

Pakalpojuma izmaksas kopā

837,13

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 izmantošanas reizi (pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar 338 reizes gadā)

2,48

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Krapas sociālais punkts

 

Maksas pakalpojuma veids: Veļas mazgāšana viens cikls ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1110

Darba alga ēkas dežurantei, krāšņu kurinātājai un apkopējai

352,80

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

83,23

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

136,00

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

80,00

2321

Kurināmais (malka 4m3 par 45,00 EUR)

180,00

2322

Degviela

7,50

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

69,00

Tiešās izmaksas kopā:

908,53

Netiešās izmaksas

X

Netiešās izmaksas kopā:

0,00

Pakalpojuma izmaksas kopā

908,53

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 mazgāšanas ciklu (pakalpojuma izmaksas kopā dalīti ar 367 mazgāšanas cikli gadā)

2,48

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Daukstu feldšeru - vecmāšu punkts

 

Maksas pakalpojuma veids:  Dušas apmeklējums vienam cilvēkam ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1110

Darba alga zemspiediena katlu operatoram

322,44

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

76,06

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

81,20

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

52,00

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācija

7,00

2321

Kurināmais (malka 4m3 par 45,00EURm3)

180,00

2322

Degviela

7,50

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

47,00

23502

Kārtējā remonta materiāli

10,00

Tiešās izmaksas kopā:

783,20

Netiešās izmaksas

X

Slēgta dušas kabīne Gotland, nodošana ekspluatācijā 24.04.2017., iegādes vērtība 24.04.2017 euro, nolietojuma likme gadā 10,0000%

24,84

Netiešās izmaksas kopā:

24,84

Pakalpojuma izmaksas kopā

808,04

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 izmantošanas reizi (pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar 326 reizes gadā)

2,48

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini

Daukstu pagasta Daukstu feldšeru - vecmāšu punkts

 

Maksas pakalpojuma veids: Veļas mazgāšana viens cikls ( euro bez PVN)

Laikposms: viens gads

 

Izdevumu klasifikācijas kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai

Tiešās izmaksas

X

1110

Darba alga zemspiediena katlu operatoram

322,44

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekam

76,06

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

115,40

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

66,00

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācija

13,28

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

36,30

2321

Kurināmais (malka 4m3 par 45,00EURm3)

180,00

2322

Degviela

7,50

23501

Iestādes uzturēšana materiāli

38,00

23502

Kārtējā remonta materiāli

10,00

Tiešās izmaksas kopā:

864,98

Netiešās izmaksas

X

Veļas mašīna LG F12B8, nodošana ekspluatācijā 11.12.2015., iegādes vērtība 339,00 euro, nolietojuma likme gadā 10,0000%

33,96

Netiešās izmaksas kopā:

33,96

Pakalpojuma izmaksas kopā

898,94

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro bez PVN) par 1 mazgāšanas ciklu (pakalpojuma izmaksas kopā dalīti ar 362 mazgāšanas cikli gadā)

2,48