Apstiprināti

2022. gada 11.martā Gulbenes novada domes sēdē (ārkārtas sēdes protokols Nr.5; 3.p.)

Grozījumi

2022.gada 31.martā Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6; 133.p.)

 

Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas maksas pakalpojumu cenrādis Gulbenes novada pašvaldības iestādēs

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 

1.

 Izmitināšanas pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Gulbenes novada pašvaldības iestādēs:

 

1.1.

Rankas pamatskolas dienesta viesnīca, Rankas pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

14,74

0,00

14,74

 

1.2.

Gulbenes novada vidusskolas internāts, Gulbene, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

15,25

0,00

15,25

 

1.3.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas internāts, Gulbene, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

12,53

0,00

12,53

 
1.4. Lejasciema vidusskolas internāts, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads 1 personai diennaktī 13,87 0,00 13,87

Papildus punkts

Grozījumi 31.03.2022.

2.

Ēdināšanas pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Rankas pamatskolas dienesta viesnīcā, Gulbenes novada vidusskolas internātā, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas internātā un Lejasciema vidusskolas internātā:

Izteikts jaunā redakcijā 

Grozījumi 31.03.2022.

2.1.

Brokastis

1 ēdienreize

2,64

0,00

2,64

 

2.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

3,50

0,00

3,50

 

2.3.

Launags

1 ēdienreize

1,29

0,00

1,29

 

2.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

2,19

0,00

2,19

 

Piezīmes:

1  Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu.

 

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. (Grozījumi 31.03.2022.).