Apstiprināts

2024. gada 28. marta Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.8; 47.p.)

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Personu uzturēšanās Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādē, kuras nav deklarējušas savu dzīves vietu Gulbenes novada teritorijā:

1.1.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais", adrese: "Siltais", Līgo pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

33,39

0,00*

33,39

t.sk. ēdināšanas maksa

1 personai diennaktī

3,12

0,00*

3,12

1.1.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Siltais", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

30,27

0,00*

30,27

1.2.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

38,03

0,00*

38,03

t.sk. ēdināšanas maksa

1 personai diennaktī

3,48

0,00*

3,48

1.2.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

34,55

0,00*

34,55

1.3.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas", adrese: "Jaungulbenes Alejas", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

31,47

0,00*

31,47

t.sk. ēdināšanas maksa

1 personai diennaktī

3,19

0,00*

3,19

1.3.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

28,28

0,00*

28,28

2.

Personu uzturēšanās Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādē, kuras ir deklarējušas savu dzīves vietu Gulbenes novada teritorijā

2.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais", "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", "Jaungulbenes Alejas"

1 personai diennaktī

26,12

0,00*

26,12

t.sk. ēdināšanas maksa

1 personai diennaktī

3,26

0,00*

3,26

2.2.

Personu uzturēšanās saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

22,86

0,00*

22,86

3.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā "Siltais", Gulbenes novada sociālās aprūpes centra "Siltais" struktūrvienībā Dzērves", Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas":

 

 

 

 

 

 

3.1.

Brokastis

1 ēdienreize

1,09

0,00*

1,09

3.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,28

0,00*

1,28

3.3.

Launags

1 ēdienreize

0,50

0,00*

0,50

3.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,90

0,00*

0,90

Piezīmes:

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.