Apstiprināts

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3; 118.p.)

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Personu uzturēšanās Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādē, kuras nav deklarējušas savu dzīves vietu Gulbenes novada teritorijā:

1.1.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais", adrese: "Siltais", Līgo pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

32,06

0,00

32,06

1.1.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Siltais", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

28,85

0,00

28,85

1.2.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

37,29

0,00

37,29

1.2.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

33,77

0,00

33,77

1.3.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas", adrese: "Jaungulbenes Alejas", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

1 personai diennaktī

29,29

0,00

29,29

1.3.2.

Personu uzturēšanās sociālās aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas", saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

26,43

0,00

26,43

2.

Personu uzturēšanās Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādē, kuras ir deklarējušas savu dzīves vietu Gulbenes novada teritorijā

2.1.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais", "Siltais" struktūrvienība "Dzērves", "Jaungulbenes Alejas"

1 personai diennaktī

21,73

0,00

21,73

2.2.

Personu uzturēšanās saņemot enterālo un parenterālo barošanu no valsts budžeta līdzekļiem

1 personai diennaktī

18,53

0,00

18,53

3.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā "Siltais", Gulbenes novada sociālās aprūpes centra "Siltais" struktūrvienībā Dzērves", Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas":

3.1.

Brokastis

1 ēdienreize

1,09

0,00

1,09

3.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,28

0,00

1,28

3.3.

Launags

1 ēdienreize

0,50

0,00

0,50

3.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,90

0,00

0,90

 Piezīmes:

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.