Apstiprināts

2022.gada 26.maijā Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10; 85.p.)

Grozījumi

2022.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 89.p.)

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada muzejos

 

ATBRĪVOT no maksas par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja un Druvienas Vecās skolas - muzeja noteiktajiem maksas pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:

 • bērnus līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • bērnus un izglītības iestāžu izglītojamos ar īpašām vajadzībām;
 • pedagogus, kas pavada izglītojamo grupu;
 • akreditēta Latvijas muzeja darbiniekus;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedrus;
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kas popularizē muzeju.

ATBRĪVOT no maksas par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja un Druvienas Vecās skolas - muzeja noteiktajiem maksas pakalpojumiem apmeklētājus:

 • Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos;
 • izstāžu / ekspozīciju atklāšanas laikā;
 • Starptautiskajā Muzeju dienā 18.maijā;
 • akcijas “Muzeju nakts” norises laikā.

ATBRĪVOT no maksas par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja un Druvienas Vecās skolas - muzeja noteiktajiem pakalpojumiem apmeklētājus trešdienās, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:

 • vecuma pensijas saņēmējus;
 • personas ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadošo personu;
 • personas ar 2. un 3.grupas invaliditāti;
 • bāreņus vai bez vecāku gādības palikušus bērnus;
 • bērnus ar invaliditāti un viņa pavadošo personu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājus;
 • politiski represētas personas;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Izstāžu, zilās vai sarkanās zāles apmeklējums Oranžērijā:

1.1.

pieaugušajiem

1 persona

1,00

1.2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

0,50

1.3.

ģimenes biļete (4-6 personas)

1 komplekts

3,00

2.

Oranžērijas apmeklējums:

2.1.

pieaugušajiem

1 persona

3,00

2.2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

2.3.

ģimenes biļete (4-6 personas)

1 komplekts

5,00

3.

Klēts apmeklējums:

3.1.

pieaugušajiem

1 persona

1,00

3.2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

0,50

3.3.

ģimenes biļete (4-6 personas)

1 komplekts

3,00

4.

Sarkanās pils apmeklējums:

 

4.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

4.2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

1,00

4.3.

ģimenes biļete (4-6 personas)

1 komplekts

5,00

5.

Oranžērijas, Klēts un Sarkanās pils apmeklējums:

5.1.

pieaugušajiem

1 persona

6,00

5.2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

3,00

5.3.

ģimenes biļete (4-6 personas)

1 komplekts

15,00

6.

Ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" Stāmerienas pilī

1 persona

bez maksas

7.

Fotografēšanās vienā izstādē / ekspozīcijā

1 izstāde

2,00

8.

Gida pakalpojumi grupai vienā izstādē / ekspozīcijā:

8.1.

līdz 20 personām

1 grupa

2,00

8.2.

no 21 personas

1 grupa

5,00

9.

Gida pakalpojumi grupai Oranžērijā, Klētī vai Sarkanajā pilī:

9.1.

līdz 20 personām

1 grupa

5,00

9.2.

no 21 personas

1 grupa

10,00

10.

Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā

1 persona

3,00

11.

Tiešsaites nodarbību materiāli

1 grupa

5,00

12.

Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana

1 A4 lappuse

2,00

13.

Vienas krājuma vienības deponēšana (juridiskām personām):

13.1.

viens mēnesis

1 vienība

20,00

13.2.

viena nedēļa

1 vienība

6,00

13.3.

viena diena

1 vienība

2,00

14.

Vienas krājuma vienības deponēšana (akreditētiem Latvijas Republikas muzejiem, Gulbenes novada pašvaldības iestādēm)

1 vienība

bez maksas

15.

Krājuma materiālu izmantošana

1 vienība

1,00

16.

Skenēšana

1 A4 lappuse

0,50

17.

Kopēšana

1 A4 lappuse

0,10

 Piezīme:

Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu.

Druvienas Vecās skolas - muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

 

Ieejas maksa muzejā:

1.

pieaugušajiem

1 persona

3,00

2.

skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

3.

gida pakalpojumi

1 grupa

8,00

4. ģimenes biļete (4-6 personas) 1 komplekts 6,00
5. Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā:

5.1.

Radošā dzejas darbnīca 1 persona 1,50
5.2. Pa Poruka darbu pēdām - literārā pastaiga Pērļa silā 1 persona 2,00
5.3. Nakšņošana muzeja pagalmā - klases kolektīvu saliedēšanas pasākums 1 persona 3,00
5.4. Kaujas pie Knipskas imitācija 1 persona 3,00

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Piezīme:

Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu.