Apstiprināts 2019. gada 28.marta Gulbenes novada domes sēdē Nr.4, 28.§

Gulbenes novada pašvaldības pagastu kapsētu maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

1.

Kapličas izmatošana sēru ceremonijai

Viena ceremonija

4,13

0,87

5,00

2.

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijas laikā

Viena ceremonija

3,56

0,75

4,31