Apstiprināts

2022.gada 14.jūlijā Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13; 5.p.)

Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas maksa par 1 m2 mēnesī Gulbenes novada pašvaldības iestādēs, kurās tiek nodrošināta Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana personām, par periodu, kas personai pārsniedz 120 izmitināšanas dienas un par kuru netiek segti izdevumi no valsts budžeta līdzekļiem

 

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Izmitināšana

1 m2 mēnesī

4,81

0,00

4,81

 

Piezīmes:

1  Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu.