Publikācijas datums:
GND-2016/43
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Valentīna Kalve”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 3800,00
Līguma izpildes vieta
Gulbenes 2.vidusskolā
Iepirkuma procedūra
B daļas pakalpojumu iepirkums
Rezultātu publicēšanas datums
13.06.2016.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „I Vislatvijas Jaunsardzes spartakiādes dalībnieku ēdināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/43.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 200* (diviem simtiem) I Vislatvijas Jaunsardzes spartakiādes dalībniekiem Gulbenes 2.vidusskolā” SIA „Komforta standarts”, reģ. Nr. 44103036318, ar līgumcenu bez PVN EUR 3800,00;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 270* (divi simti septiņdesmit) I Vislatvijas Jaunsardzes spartakiādes dalībniekiem Gulbenes novada valsts ģimnāzijā” SIA „Valentīna Kalve”, reģ.Nr. 44103028895, ar līgumcenu bez PVN EUR 5135,40.

 

Nav publicēts EIS

Iepirkumi līdz 28.02.2017.