Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
GND-2016/18
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Komforta standarts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
179602,40 EUR bez PVN.
Līguma izpildes vieta
Gulbenes 2.vidusskola
Iepirkuma procedūra
B daļas pakalpojumu iepirkums
Rezultātu publicēšanas datums
26.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Paziņojums

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, paziņo, ka iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 7.jūnija plkst. 10.00.

Paziņojums

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, paziņo, ka iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 7.jūlija plkst. 10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18, nolikumā.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/18.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 26.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Komforta standarts”, reģ. Nr. 44103036318, ar līgumcenu diviem gadiem 179602,40 EUR bez PVN.

Iepirkums nav publicēts EIS.

Iepirkumi līdz 28.02.2017.