Gulbenes novada dome 2021.gada 25.novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. GND/2021/1293 (prot. Nr.21,  41.p.) par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija” apstiprināšanu. Ar dokumentu var iepazīties šeit: