Publikācijas datums:
GND-2017/19
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Imberteh”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 209812,15 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
30.03.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/19.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.04.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/19.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Imberteh”, reģ. Nr. 44103069041, ar līgumcenu bez PVN 209812,15 EUR.