Publikācijas datums:
GND-2017/74
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
12.10.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.11.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74, nolikumā.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 9.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 4.daļā “Gulbenes novada Līgo pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” ZS "Maldupi", reģ. Nr. 44101035303, ar līgumcenu bez PVN 483,52 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 8.daļā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “ARKA”, reģ. Nr. 44603001708, ar līgumcenu bez PVN 523,03 EUR.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/74, 2017.gada 21.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 612,54 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 665,05 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” ZS “Lejas Zosēni”, reģ. Nr. 54101032671, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 548,05 EUR;
  4. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 5.daļā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 414,13 EUR;
  5. pārtraukt atklāta konkursa daļu “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, finanšu līdzekļu trūkuma dēļ;
  6. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 7.daļā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā” SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi bez PVN 417,14 EUR.