Publikācijas datums:
GND-2018/51
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
13.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.09.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka 2018.gada 27.septembrī nolēma pārtraukt atklāto konkursu „Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/51, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.