Publikācijas datums:
GND-2018/7/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
29.01.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/7/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/7/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2018.gada 27.februārī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.