Publikācijas datums:
GND-2017/60/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SANART”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 1958287,24 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
11.08.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.09.2017. plkst.10.00.

 Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 14.septembrim, plkst. 10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 20.septembrim, plkst. 10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 3.oktobrim, plkst. 10.00.

Missing multivides elements.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 13.oktobrim, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, 2017.gada 15.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu bez PVN 1958287,24 EUR.