Publikācijas datums:
GND-2018/16/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Warss+”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 12924,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/16/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.03.2018. plkst.10.00.

 

 

buvproj.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/16/ERAF, 2018.gada 4.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 12924,00 EUR.