Publikācijas datums:
GND-2018/3/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
15.01.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.02.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/3/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.