Publikācijas datums:
GND-2018/78
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
15.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursa „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78, 2.daļā “Vieglā automobiļa noma sociālās aprūpes centra vajadzībām” 2018.gada 17.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 16816,32 EUR.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursa „Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/78, 1.daļā “Četru vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestādēm” 2018.gada 19.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ML AUTO”, reģ. Nr. 40003789075, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 53184,00 EUR.