Publikācijas datums:
GND-2017/65
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
30.08.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu apkures katlu iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/65.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.09.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu apkures katlu iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/65.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 28.septembrī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 1.daļā “Apkures katlu iegāde Rankas pagasta pārvaldes vajadzībām ar nomaksas pirkumu” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 60825,99 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 2.daļā “Apkures katla iegāde Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām ar nomaksas pirkumu” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 36480,93 EUR.