Publikācijas datums:
GND-2018/44
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/44.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.09.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/44, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 17.septembrim, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu  

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/44, 2018.gada 20.septembrī  ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 1.daļā „Fasētu kokskaidu granulu piegāde” SIA „Vārpas-1”, reģ. Nr. 44103011066, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 113932,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Lielmaisos fasētu kokskaidu granulu piegāde” SIA „DEPO DIY”, reģ.Nr.50003719281, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 82323,00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Beramo kokskaidu granulu piegāde ar specializētu transportu” SIA “Byko-Lat”, reģ. Nr. 40003139859, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 67500,00 EUR.