Publikācijas datums:
GND-2017/95/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 48000,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
19.12.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.01.2018. plkst.10.00.

Būvprojekts: citi-dok-nr085.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2017/95/ERAF, 2018.gada 12.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 48000,00 EUR.