Publikācijas datums:
GND-2018/54/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "REM PRO"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
45230,00 EUR bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
21.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/54/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.09.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/54/ERAF, 2018.gada 14.septembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "REM PRO", reģ. Nr. 41503041904, ar līgumcenu 45230,00 EUR bez PVN.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, pamatojoties uz 09.10.2018. SIA „REM PRO” vēstuli, atkārtoti izvērtējot iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem”, identifikācijas numurs GND-2018/54/ERAF, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 10.oktobrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.