Publikācijas datums:
GND-2017/75
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 528689,90 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
10.10.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/75.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Nākotnes ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/75, 2017.gada 4.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 528689,90 EUR.