Publikācijas datums:
GND-2017/40/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
22.06.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/40/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2017. plkst. 10.00.

Missing multivides elements.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/40/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka jāveic būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajās specifikācijās, bez grozījumu veikšanas būvprojektā būvniecība nav veicama.