Publikācijas datums:
GND-2018/67/EKII
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/67/EKII.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst.10.00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/67/EKII, 2018.gada 3.decembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.