Publikācijas datums:
GND-2018/59/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 18900,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/59/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2018. plkst.10.00

Missing multivides elements.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/59/ERAF, 2018.gada 11.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 18900,00 EUR.