Publikācijas datums:
GND-2018/45
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 73837,80 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/45.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/45, 2018.gada 20.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 73837,80 EUR.