Publikācijas datums:
GND-2017/41
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
19.06.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/41.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 12.jūlijā nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Beļavas katlu mājai”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 16590,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde K.Valdemāra pamatskolai”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 3555,00 EUR.