Publikācijas datums:
GND-2018/21
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Sanart"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
56270,89 EUR bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
09.04.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/21.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā", identifikācijas Nr. GND-2018/21, 2018.gada 7.maijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Sanart", reģ. Nr. 44103043748, ar piedāvāto līgumcenu 56270,89 EUR bez PVN.