Publikācijas datums:
GND-2018/12
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rubate”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 82096,01 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/12.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/12, 2018.gada 19.martā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 82096,01 EUR.