Publikācijas datums:
GND-2018/37/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/37/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2018. plkst.10.00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/37/ERAF, 2018.gada 8.augustā ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.