Publikācijas datums:
GND-2017/27/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 199993,46 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
24.04.2017.

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 30.maijam, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 199993,46 EUR.