Publikācijas datums:
GND-2018/9/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 58580,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/9/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018. plkst.10.00.

buvprojekts.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/9/ERAF, 2018.gada 18.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN 58580,00 EUR.