Publikācijas datums:
GND-2018/27/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
07.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/27/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/27/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 11.jūlijam, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/27/ERAF, 2018.gada 31.jūlijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.