Publikācijas datums:
GND-2018/72
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 458634,35 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
08.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/72.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.12.2018. plkst. 10.00

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/72, 2018.gada 12.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 458634,35 EUR.