Publikācijas datums:
GND-2018/10/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 16200,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
09.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/10/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.03.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/10/ERAF, 2018.gada 5.martā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 16200,00 EUR.