Publikācijas datums:
GND-2018/6/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Limbažu ceļi”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
26.01.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 1.martam, plkst. 10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 7.martam, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, 2018.gada 7.martā ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Klēts ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 135350,08 EUR bez PVN ;
  2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Pils ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 74504,42 EUR bez PVN;
  3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Purva ielas posma pārbūve", SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu 132650,85 EUR bez PVN.