Publikācijas datums:
GND-2017/59
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 88270,12 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
09.08.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.09.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/59.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 5.septembrī nolēmusi:

  1. izbeigt bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Putnu gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Cūkgaļas, liellopu gaļas un gaļas pārstrādes produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 88270,12 EUR.