Publikācijas datums:
GND-2018/43
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ALTA S”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 26478,02 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
24.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/43.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/43, 2018.gada 14.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ALTA S”, reģ. Nr. 43203003460, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 26478,02 EUR.