Publikācijas datums:
GND-2017/51
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Latgales granulas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.07.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51, nolikumā.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 8.septembrī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 1.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte””, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 7145,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 2.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 9717,20 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 3.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolai”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 6430,50 EUR;
  4. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 4.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza””, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 14290,00 EUR;
  5. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 5.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 22864,00 EUR;
  6. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 6.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 16433,50 EUR;
  7. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 7.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei un Jaungulbenes Tautas namam”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 9860,10 EUR;
  8. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 8.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram “Siltais””, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 5144,40 EUR;
  9. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 9.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta nama vajadzībām”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 17148,00 EUR;
  10. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursa 10.daļā “Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Ozolkalna kultūras un sporta centram "Zīļuks" un Ozolkalna feldšeru punktam”, SIA “Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, ar līgumcenu bez PVN 4001,20 EUR.