Publikācijas datums:
GND-2018/47
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Sanitex"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
113457,94 EUR bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
30.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības un sociālo aprūpes centru vajadzībām", iepirkuma ID Nr. GND-2018/47, 2018.gada 22.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Sanitex", reģ. Nr. 40003166842, ar piedāvāto līgumcenu 113457,94 EUR bez PVN.