Publikācijas datums:
GND-2017/56
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
A/S “Lazdonas piensaimnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 85348,90 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
03.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/56.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/56.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 31.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju A/S “Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, ar līgumcenu bez PVN 85348,90 EUR.