Publikācijas datums:
GND-2017/43/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 144143,98 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.07.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Kalēju ielas pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/43/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2017. plkst. 10.00.

Missing multivides elements.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kalēju ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/43/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 144143,