Publikācijas datums:
GND-2017/89
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „METRUM”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 3600,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.11.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/89.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā “Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/89, 2017.gada 5.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, ar piedāvāto visu pozīciju vienas vienības kopsummu bez PVN 3600,00 EUR.