Publikācijas datums:
GND-2018/55/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Akvilons Z"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
234582,48 EUR bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
21.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/55/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/55/ERAF, 2018.gada 25.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Akvilons Z", reģ. Nr. 44103043061, ar piedāvāto līgumcenu 234582,48 EUR bez PVN.